Soos-info

Soosinfo

Doel

Het doel van de soos is om senioren op een begrijpelijke manier uitleg te geven over de mogelijkheden van computers, tablets en mobiele telefoons. Onze vrijwilligers staan klaar om je geduldig te helpen bij vragen en problemen of het (beter) gebruiken van programma’s.

Laagdrempelig

Wij kiezen bewust voor het soos-concept en niet voor het geven van lessen of cursussen, omdat dit voor sommigen te belastend kan zijn. Wij willen laagdrempelig zijn, zodat onze bezoekers, zonder schroom, hulp en advies kunnen inwinnen.

Ontvangst en kennismaking

Nieuwe bezoekers worden door een vrijwilliger ontvangen en na een kennismakingsgesprek wordt voor de bezoeker een beschikbare vrijwilliger gezocht die de gevraagde hulp of informatie kan verstrekken. Soms kan een computerprobleem niet worden opgelost. Dan verwijzen wij je door naar een andere vorm van hulp of ondersteuning.

Hulp aan huis

Onze computersoos biedt geen hulp aan huis en verricht geen reparaties. Dit heeft mede te maken met aansprakelijkheid. De soos, haar bestuur en vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hieruit ontstane schade. Als je lid bent van SeniorWeb kun je wel gebruikmaken van PCHulp aan huis (tegen betaling), PCHulp per telefoon of per internet, die door leeftijdgenoten van SeniorWeb wordt verzorgd.

Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met jouw privacy kun je lezen door onderstaande link te volgen:

Privacyverklaring