Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Senioren Computersoos Duiven (hierna SCS
genoemd), gevestigd aan het Remigiusplein 9, te Duiven en ingeschreven in het
handelsregister van de KvK Arnhem onder nummer 51493039.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de SCS verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De SCS zet zich in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw
privacygevoelige gegevens te beschermen. Zij ziet erop toe dat dit plaatsvindt
conform relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder AVG genoemd). De persoonsgegevens in deze
privacyverklaring betreffen de persoonsgegevens ten behoeve van de vrijwilligers,
bezoekers en het verkrijgen van informatie.
De SCS verwerkt persoonsgegevens indien u:

 • vrijwilliger wordt;
 • aangeeft op de hoogte te willen blijven van informatie van de SCS;
 • middels contactformulier en/of mail en website contact met ons opneemt.
  De SCS verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres;
 • startdatum (indien vrijwilliger).
  De SCS gebruikt deze (persoons)gegevens voor:
 • het effectueren en continueren van het vrijwilligersbestand;
 • voor (persoonlijke) communicatie;
 • vermelden van namen en afbeeldingen op de SCS-website voor zover dit relevant
  is in het kader van de uitvoering van vrijwilligerstaken;
 • uitingen in nieuwsbrieven en andere stichtingspublicaties.
  Wie verwerkt deze persoonsgegevens?
  Verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van vrijwilligers gebeurt door de
  secretaris van de SCS.
  Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot informatieverstrekking gebeurt
  door het bestuur van de SCS.