ANBI-status

ANBI

ANBI

Fiscaal voordeel bij giften
De Senioren Computersoos Duiven (SCS) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij heeft de SCS geplaatst op de lijst van culturele ANBI ’s

Daarmee kunnen giften in de vorm van geld of goederen aan de SCS vanaf 1 januari
2013 in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen voor de
inkomstenbelasting. Voor schenkingen aan ANBI ’s kan ook een vrijstelling van erf-
en schenkbelasting worden verleend.
Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s aangepast en moet
voldaan zijn aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-
status. Ter voldoening aan de vastgestelde criteria zijn de navolgende onderwerpen
van belang:
Naam stichting
Senioren Computersoos Duiven
Het RSIN / Fiscaal nummer
8500 50 777
Contactgegevens
Iepenlaan 23
6921 XJ. Duiven
E-mail: info@scsduiven.nl

Bestuurssamenstelling

Functie:Naam:
VoorzitterReinhold Kelderman
SecretarisGerard Lodder
PenningmeesterHenk Verhaaf

Meerjarenplan 2023-2026

Geïnteresseerden kunnen het plan

hier

openen en downloaden.