STICHTING SENIOREN COMPUTERSOOS DUIVEN
EXPLOITATIE 2021
Alle bedragen in Euro
Exploitatie  Begroting Exploitatie Begroting Exploitatie Exploitatie  Begroting  Exploitatie Begroting Exploitatie
2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021
ONTVANGSTEN UITGAVEN
Bijdrage bezoekers 2.215,00 2.400,00 585,00     1,250,00 537,50 Zaalhuur CCOG   1.975,00   2.000,00 2.000,00   2,025,00               ,--
Afschrijving computers      751,00      540,00 460,00      535,00 535,00
Rente Spaarrekening 0,47 0 0,62 0 0,61 Kosten internet      100,00        50,00 89,90
Subsidie Gemeente 2.400,00 2.400,00 2.400,00     2,400,00 2.400,00 Onkosten Senioren      145,10      200,00      150,00
Onkosten Vrijwilligers      851,40      700,00 241,06      600,00 171,70
Overige inkomsten 750,00 Onkosten Bestuur      303,30      150,00 446,76      200,00 90,65
H15
Onkosten Overige        63,50        75,00 14,81
Reparatie en onderhoud      210,00        50,00 150,00        75,00
10 jarig bestaan   1.000,00
Boeken en software      150,00
Lidmaatschap en contributie        93.95        80,00 114,90      100,00 45,50
Bank- en administratie kosten      197.45      175,00 212,93      200,00 205,20
Ondersteuning vrijwilligers      150,00      150,00
Reclamekosten      100,00
Begrotingstekort 20 585 Onvoorzien        85.28      100,00      150,00
Exploitatietekort 60,51 640,03 Exploitatiesaldo 1.785,35
TOTAAL 4.675,98 5.570,00 3.625,65 4.235,00 2.938,11 TOTAAL    4.675,98    5.570,00 3.625,65    4.235,00 2938,11